top of page

Begraven, waarom kiezen voor een begrafenis?

Veel mensen kiezen voor een begrafenis, omdat er dan voor de nabestaanden een plek is
om naar toe te gaan. Een persoonlijke gedenkplaats waar stilte te vinden is.
Een tastbare herinnering en een blijvend symbool die de nagedachtenis levend houdt.
Ook kiezen mensen soms voor begraven om dichtbij een naaste die al eerder overleden is te kunnen zijn. 
De keuze voor begraven is een heel persoonlijke keuze, waarbij ook
geloofsovertuiging een belangrijke rol kan spelen.

Begraafplaats kiezen

Als u kiest voor begraven, mag u zelf beslissen op welke begraafplaats u een graf aankoopt. In uw woonplaats, geboorteplaats of ergens anders. U kunt ook kiezen voor een natuurbegraafplaats of voor bovengronds begraven. Dat laatste is een manier van begraven waarbij iemand die is overleden in een grafkamer wordt bijgezet. Dit kan bijvoorbeeld op begraafplaats Kranenburg in Zwolle.

Grafsteen of grafmonument

Het is voor veel mensen moeilijk om een grafsteen te vinden die past bij de overledene en de nabestaanden. Vooral omdat ze zich er meestal nog niet eerder in hebben verdiept. Gelukkig is er na de begrafenis er alle tijd om rustig een grafmonument te kiezen. Vaak zelfs wel meer dan een jaar. Een monument kan niet namelijk direct worden geplaatst, omdat de kans groot is dat het dan verzakt. Dit geeft u de tijd om na te denken over materialen, vorm en tekst.

U kunt kiezen uit honderden soorten grafstenen in verschillende prijsklassen en van verschillende materialen. Begraafplaatsen hebben hun eigen regels in wat ze wel en niet toestaan. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van de verschillende begraafplaatsen, neem dan contact op met ons.

Wat kost een begrafenis?

Als u kiest voor begraven, krijgen de nabestaanden te maken met begraafkosten, grafrechten en onderhoud. Hoe hoog deze kosten zijn, verschilt per gemeente. Daarnaast zijn er bij een begrafenis nog andere kosten. 

Begraafplaatsen in de gemeente Zwolle

Zwolle heeft negen begraafplaatsen en een crematorium. Sommige begraafplaatsen worden door de gemeente beheerd, andere zijn particulier. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn Meppelerstraatweg, Voorst, Windesheim en Het Heilige Kruis. Deze worden door de gemeente beheerd. De Israëlische begraafplaats aan de Kuyerhuislaan, begraafplaats Bergklooster, RK Kerkhof Zwolle en de RK begraafplaats in Wijthmen zijn particulier. Begraafplaats Bergklooster en Begraafplaats Kranenburg bieden zowel gemeentelijke als particuliere graven. Niet op alle genoemde begraafplaatsen worden nog nieuwe graven uitgegeven en de voorzieningen verschillen per locatie. Op de website van de gemeente Zwolle vindt u informatie over de verschillende begraafplaatsen.

Begraafplaats Kranenburg

Kranenburg is in gebruik sinds 1933 en heeft de uitstraling van een park. Op deze begraafplaats is het sinds 2008 ook mogelijk om bovengronds begraven te worden in een galerijgraf. Daarnaast heeft Kranenburg verschillende urnentuinen met urnengraven.

Begraafplaats Bergklooster

Deze sfeervolle begraafplaats bestaat uit twee delen: Oud Bergklooster en Nieuw Bergklooster. U kunt op Bergklooster kiezen voor een particulier (eigen) graf of een algemeen graf. As kan worden bijgezet in een particulier urnengraf.

R.K. Kerkhof Zwolle

Dit in 1841 opgerichte R.K. Kerkhof is sinds 1998 een Rijksmonument. De begraafplaats bestaat uit verschillende velden, onder meer een kinderveld en een veld voor urnengraven. Ook is er een urnenmuur.

Overige begraafplaatsen in Zwolle

Andere begraafplaatsen in Zwolle zijn:

  • Begraafplaats Meppelerstraatweg – Op deze begraafplaats vinden alleen nog bijzettingen in familiegraven plaats. Er worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.

  • Begraafplaats Voorst (Westenholte) – Op Voorst liggen vooral overleden bewoners uit Westenholte. Er kunnen geen diensten worden gehouden. Wel is er een kleine wachtruimte en kan er een klok worden geluid.

  • Begraafplaats Windesheim – Op Windesheim liggen vooral overleden bewoners uit Windesheim. Er is ook een gedeelte voor urnengraven. Windesheim heeft geen aula.

  • Begraafplaats Het Heilige Kruis – Deze in 1960 gesloten begraafplaats aan de Buitengasthuisstraat is de oudste buitenkerkelijke begraafplaats van Zwolle.

  • Israëlische begraafplaats – Deze begraafplaats is eigendom van de Nederlands-Israëlitische Kerkgenootschap.

Begraafplaats kiezen? Wij beschikken over alle informatie. Maak een afspraak.

Familiegraf, algemeen graf of urnengraf

Er is keus uit verschillende soorten graven.

  • Familiegraf – In een familiegraf kunnen twee tot vier familieleden bij elkaar begraven worden.

  • Algemeen graf – In een algemeen graf ligt de overledene met twee onbekende personen. Mensen kiezen hier vooral voor als het budget voor de uitvaart klein is.

  • Urnengraf – Op de meeste begraafplaatsen kunt u ook een urn begraven of laten bijzetten in een urnenmuur. U betaalt hiervoor grafkosten.

bottom of page